Реклама

За допълнителни запитвания и информация относно възможностите за реклама, моля свържете се с нашият екип!

Рекламна тарифа на Дарик Носталжи – изобори за ЕП и НС, 9 юни 2024 г.

Обявяване на договорите за предизборната кампания за ЕП и НС на 9 юни 2024 г.

*Забележка: Стойността на платените журналистически формати (интервю, ПР, репортаж и др.) се изчислява като дължината на материала (в минути) се умножи по цената за излъчване на 30 секунден рекламен клип в съответния часови интервал.