Реклама

За допълнителни запитвания и информация относно възможностите за реклама, моля свържете се с нашият екип!

Рекламна тарифа на Дарик Носталжи за избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г

Обявяване на договорите във връзка с предизборна кампания

*Забележка: Стойността на платените журналистически формати (интервю, ПР, репортаж и др.) се изчислява като дължината на материала (в минути) се умножи по цената за излъчване на 30 секунден рекламен клип в съответния часови интервал.